Malowany na desce obraz powstał w XIV w. Modlił się do niego król Władysław III Warneńczyk. Obraz ten spłonął podczas wielkiego pożaru kościoła w roku 1705. Kilka lat później, z fundacji Lubomirskich, odtworzono z pamięci średniowieczny wizerunek Maryi, wykonując go w naturalnej wielkości. Szczegółowy opis 300-letniej dziś kopii obrazu, znajduje się w publikacji T. Kuliga „Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej”.

Namalowana na płótnie przyklejonym do deski postać Maryi, jeszcze pod koniec baroku została okryta pozłacaną sukienką wyrzeźbioną w drewnie. Z czasem nad głową Matki Bożej pojawiła się korona.

W „Historii cudownych obrazów NMP w Polsce” z 1904 r., autor ks. A. Fridrich pisze, że na obrazie Matki Boskiej w Gdowie była złota korona oraz 26 srebrnych tablic przedstawiających rozmaite łaski otrzymane w tym miejscu. Obok wisiały liczne wota z posrebrzanych serc, rąk, nóg, krzyżyków oraz sznurów korali. Na dawnej fotografii głównego ołtarza, nad głową Maryi dostrzec można koronę trzymaną przez aniołki. Pod koniec I wojny światowej, za ks. proboszcza Jana Smółki, zebrano pierścionki, monety, zastawy stołowe i wykonano z nich sukienkę oraz koronę – wotum za ocalenie Gdowa z pożogi wojennej.

W minionym wieku, dokonano kilku kradzieży wotum oraz zdobiących obraz insygniów, w tym kolejnej z koron. W 1999 r. ks. proboszcz Stanisław Jarguz doprowadził do oficjalnej koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Gdowskiej. Na podstawie przeprowadzonego procesu – poprzedzonego wnikliwymi badaniami dokumentów historycznych – ówczesny Metropolita Krakowski ks. Franciszek kard. Macharski wydał Dekret oraz dokonał koronacji obrazu – koroną pobłogosławioną przez papieża Jana Pawła II. „(…) gromadzące się w ciągu wieków rzesze wiernych wypraszają u Matki w jej Gdowskim Wizerunku rozliczne łaski i dobrodziejstwa, w tym szczególny dar macierzyństwa (…)”

W nocy z 14 na 15 marca 2013 r. miało miejsce świętokradztwo! Z obrazu skradziono złotą koronę i srebrną sukienkę Maryi. Złodziej doskonale orientował się w zakamarkach kościoła oraz dobrze znał sposób jego zabezpieczenia. Po kradzieży, obecny ks. proboszcz Stanisław Bętkowski zainstalował w kościele alarm oraz stały monitoring.

W 2014 r. parafianie dokonali zbiórki pieniędzy i kosztowności, które pozwoliły wykonać nową koronę oraz sukienkę. Ponownej koronacji obrazu NMP dokonał Metropolita Krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Po bokach cudownego obrazu Matki Bożej Gdowskiej stoją barokowe rzeźby czterech Ewangelistów: z lewej św. Mateusz i św. Łukasz, z prawej św. Marek i św. Jan. Zostały one wykonane wraz z głównym ołtarzem, dwoma bocznymi, amboną oraz chórem – w poł. XVIII w. – w warsztacie snycerskim Korneckich z Gdowa. Do roku 1978 trzy postacie Ewangelistów ustawione były w innej kolejności.

Źródło: Gazeta Gdowianin