LISTA KANDYDATÓW

DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Lp.

Nazwisko

Imię

Adres

1.  

Czapiewski

Bogdan

Bilczyce

2.  

Kasprzyk

Sławomir

Bilczyce

3.  

Linczowska

Dominika

Bilczyce

4.  

Marciniak

Stanisław

Bilczyce

5.  

Salawa

Władysław

Bilczyce

6.  

Ciężarek

Franciszek

Fałkowice

7.  

Bugajski

Andrzej

Gdów

8.  

Dziewoński

Jacek

Gdów

9.  

Grzesiak

Jakub

Gdów

10.                   

Gumułka

Zbigniew

Gdów

11.                   

Krogulska

Anna

Gdów

12.                   

Lelito

Ilona

Gdów

13.                   

Niewiarowski

Krzysztof

Gdów

14.                   

Rozwadowski

Marek

Gdów

15.                   

Skowronek

Sławomir

Gdów 

16.                   

Świeży

Marek

Gdów

17.                   

Węglarz

Krystyna

Gdów

18.                   

Zając

Paweł

Gdów

19.                   

Zastawniak

Jerzy

Gdów

20.                   

Zastawniak

Paweł

Gdów

21.                   

Chanek

Eugeniusz

Zręczyce

22.                   

Dobrowolska

Wioleta

Zręczyce

23.                   

Gasiński

Stefan Leszek

Zręczyce

24.                   

Krawczyk

Jarosław

Zręczyce

25.                   

Małek

Marek

Zręczyce

26.                   

Małek-Przeliorz

Karolina

Zręczyce

27.                   

Tomczyk

Artur

Zręczyce

 

Trwa II etap powoływania Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Każda miejscowość naszej parafii mogła zgłosić kandydatów do Rady. Zgłoszeni kandydaci, którzy wyrazili zgodę znaleźli się na liście wyborczej. Przyjęte kryterium to jeden radny na 500 mieszkańców. Głosować może każdy pełnoletni parafianin. Oddajemy jeden głos na wybranego kandydata wrzucając kartkę z imieniem i nazwiskiem Kandydata do urny przy wyjściu z kościoła. Głosowanie trwa do 18 października br. Potem zaproszę kandydatów, przeliczymy komisyjnie głosy i kandydaci z największą ilością głosów wejdą w skład Rady. Parafialną radę Duszpasterską tworzą członkowie z urzędu, z wyboru i z nominacji. Liczba członków z nominacji wynosi 1/3 tworzących radę.