Proboszcz

ks. mgr Bogusław Seweryn E.c., wyśw. 1995

Wikariusze
ks. mgr Tomasz Jajecznica, wyśw. 2003
ks. mgr Piotr Studnicki III, wyśw. 2010

Rezydent
ks. Stanisław Jarguz, R.M., wyśw. 1964, emerytowany proboszcz