Proboszcz
ks. mgr Stanisław Bętkowski E.c., wyśw. 1983

Wikariusze
ks. mgr Piotr Piekarczyk, wyśw. 1995
ks. mgr Tomasz Jajecznica, wyśw. 2003

Rezydent
ks. Stanisław Jarguz, R.M., wyśw. 1964, emerytowany proboszcz