1. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej.

2. Jesteśmy w okresie epidemii koronawirusa. Zachowujmy wszystkie przepisy co do życia, zachowania, przemieszczania się wydane przez Rząd jak i naszego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W kościele może być tylko 5 osób na mszy św.

3. W dzisiejszą niedzielę tj. 29 marca i 5 kwietnia odwołujemy drogę krzyżową o 16.30 i Gorzkie Żale o godz. 17.00.

4. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II.
Przez jego wstawiennictwo prośmy Boga o potrzebne dla nas łaski.

5. Piątek 3 kwietnia nie będzie nabożeństw Drogi Krzyżowej o godz. 15.30; 17.30 i 19.00.

6. W tym tygodniu nie pójdziemy do Chorych w domach.

7. 3 kwietnia /pierwszy piątek/ msze o godz. 16.00 i 18.00.

8. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową.

9. Ze względu na odwołane rekolekcje msze św. zamówione na poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.30, 17.00 i 19.00 zostaną odprawione:
- w poniedziałek /30 marca/ :
z godz. 9.30 + Elżbieta Widomska - będzie o godz. 7.00;
z godz. 17.00 + Jan Kurek - będzie o godz. 18.00;
z godz. 19.00 + Bogusław Ciulemba - będzie o godz. 18.00;

- w wtorek /31 marca/ :
z godz. 9.30 + Józefa Wlazło - będzie o godz. 7.00;
z godz. 17.00 + Andrzej Bzdyl - będzie o godz. 18.00;
z godz. 19.00 + Michał Szostak - będzie o godz. 18.00;

- w środę /1 kwietnia/ :
z godz. 9.30 + Bogusław Ciulemba - będzie o godz. 7.00;
z godz. 17.00 + Honorata Pająk - będzie o godz. 18.00;
z godz. 19.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże - będzie o godz. 18.00;

10. Baranki Caritas na stół wielkanocny w zakrystii.

11. Parafialna pielgrzymka do Grecji zaplanowana na kwiecień została odwołana. Wpłacone zaliczki na wyjazd można odbierać u ks. Piotra.

12. W minionym tygodniu odeszły do Pana:
+ Janina Kaleta z Bilczyc,
+ Aleksandra Feliks ze Zręczyc,
+ Helena Jaskulska z Gdowa.
Wieczny odpoczynek...


DEKRET ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO W SPRAWIE ZALECEŃ NA CZAS STANU EPIDEMII

Abp Marek Jędraszewski udzielił dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Archidiecezji Krakowskiej, aż do odwołania. Kościoły mają pozostać otwarte, ale w zgromadzeniach liturgicznych - zgodnie z przepisami prawa państwowego - nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób. W Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. Wskazania dotyczące przebiegu Triduum Paschalnego oraz pomoce duszpasterskie na ten czas zostaną wydane w najbliższych dniach.
________________________________________
Kraków, dnia 28 marca 2020 r.
Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:
1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.
2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu.
4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.
5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. kropielnice kościelne należy opróżnić.
6. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.
7. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.
8. Podtrzymuję polecenie, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to proszą.
9. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.
10. Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.
11. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W Katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.
12. Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.
13. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.

† Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski


INTENCJE  MSZALNE

29.03.2020 – 05.04.2020

V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  - 29.03.2020                                                                     

630   +  Wanda  Cebula.

800    +  Władysław  Kasprzyk /20 r.  śm./.

930    +  Stefan  Włodarczyk /7 r. śm./.

930    +  Janina i  Józef Szostak.

1100   +  Maria i Antoni Długosz.

1100   +  Stanisław Ciężarek /10 r. śm./.

1230     +  Stanisław Krzysica /2 r. śm./ , Rodziców i Cecylia – siostra.

1230     +  Honorata  Pająk.

1230     +  Andrzej  Bzdyl.

1730   ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

1800    +  Leon  Biernat /25 r. śm./, Maria żona.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Poniedziałek  - 30.03.2020 –

630     +  Krystyna  Śiwek.

700   +  Elżbieta Widomska.

1730   ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

1800   +  Jan Kurek.

1800   +  Bogusław Ciulemba.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Wtorek  -  31.03.2020 –

630    +  Adam Pisarski.

700    +  Józefa  Wlazło.

1730   ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

1800   +  Andrzej  Bzdyl.

1800   +  Michał   Szostak.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *       

Środa  -  01.04.2020 –

630     +  Czesław  Sala.

700     +  Bogusław  Ciulemba.

1730   ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

1800   +  Honorata Pająk.

1800    Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże.

*  *  *  *  * * * * * * * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Czwartek - 02.04.2020 –

630    +  Jan  Wysmolec.

700    +  Irena  Łabuda.

1730   ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

1800   +  Andrzej  Bzdyl.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *                              

Piątek - 03.04.2020 –  

630    +  Wypominkowa.

630    Dziękczynna w prośbą o błog. Boże dla Pracowników i Kierownictwa Firmy Chomik ich Rodzin a  życie wieczne dla zmarłych z  rodzin.

NIE   MA   SPOWIEDZI  ŚW.

1600   +  Honorata  Pająk.

1730   ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

1800   +  Andrzej  Bzdyl.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Sobota - 04.04.2020 –

630     +  Anna  Dulik.

700   +  Marian  Popek.

1730   ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

1800    +  Kazimiera i Stefan Orzechowski  i  ich Synowie.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ  - 05.05.2020                                                                     

630   +  Maria  Markowska.

800    +  Józef  Pieprzyk /5 r.  śm./.

930    +  Stanisław Gryglowski /12 r. śm./, Janina żona.

1100   +  Barbara  Wójcik /16 r. śm./.

1100   +  Maria Władysław  Kowalik.

1230   +  Andrzej  Bzdyl.

1230     +  Jadwiga  Pieprzyk /1 r. śm./.

1230     +  Andrzej  Bzdyl.

1730   ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

1800    +  Maria i Władysław Leśniak /r. śm./.