W czwartek /27 września/ ks. Proboszcz zaprasza Zeletorki i Zelatorów na spotkanie po mszy św. wieczornej na plebanii.

20 września /czwartek/ o godz. 17.00 msza św. i poświęcenie odnowionej kapliczki p.w. Matki Boskiej Gdowskiej znajdującej się przy granicy Fałkowic i Gdowa – Nowej Wsi.

W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Zachęcamy, aby w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa Chrystusa.

W sobotę 8 września uroczystość odpustowa ku czci Narodzenia NMP, patronki naszego sanktuarium i parafii. Msze św. jak w niedzielę.

W piątek 31 sierpnia proboszcz pójdzie do Chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.30 w rejonie Za Rabą, Podolany, Zręczyce, Zagórzany.