W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję.

We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła.

Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 16.00 i 18.00. Na każdej mszy św. w ramach aktu pokutnego posypanie głów popiołem. 
Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty.

W pierwszy piątek miesiąca - msza św. rano o 6.30, po południu o godz. 16.00 i 18.00.