W przyszłą niedzielę (31.I.) rozpoczynamy w naszej parafii czterdziestogodzinne nabożeństwo poprzedzające przez trzy kolejne niedziele Wielki Post. Zapraszamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem po Mszy świętej o godz. 1230 do Mszy świętej wieczornej. Porządek adoracji umieszczony jest w gablocie i na stronie internetowej

Trwa ogłoszony przez Papieża Franciszka Rok św. Józefa. Z tej racji codziennie na zakończenie adoracji modlimy się litanią do św. Józefa, a każdego 19. dnia miesiąca wieczorna Msza święta będzie sprawowana w naszym kościele z formularza o św. Józefie. Zapraszamy już w najbliższy wtorek do modlitw za wstawiennictwem Opiekuna Świętej Rodziny. Za udział w nich można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Święto Chrztu Pańskiego, które przeżywamy w dzisiejszą niedzielę, zaprasza nas do dziękczynienia Miłosiernemu Bogu za łaskę sakramentu chrztu świętego niosącą dar zbawienia.

W środę (6.I.) przypada uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), którą przeżywamy jako dzień modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji. Porządek Mszy świętych tak jak w każdą niedzielę. Na zakończenie każdej Mszy świętej poświęcimy kredę oraz kadzidło, które będzie można zabrać do domu, oznaczając swoje wejście na znak przyjęcia Chrystusa Zbawiciela do swojej rodziny. Z racji uroczystości kancelaria będzie nieczynna.

W imię Boże pragniemy rozpocząć Nowy Rok Pański 2021. Ten nieznany nam jeszcze czas zawierzamy dobremu Bogu przez ręce Maryi – Świętej Bożej Rodzicielki pełnej Ducha Świętego. Chcemy Ją prosić, by wypraszała nam wszelkie Boże dary i łaski oraz Jego błogosławieństwo.