W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata.

W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa. Włączając się duchowo w to niecodzienne wydarzenie.

W sobotę 12 stycznia po wieczornej mszy św. w naszej świątyni odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu orkiestry i scholii prowadzonej przez Małgorzatę Bednarczyk.

We wtorek, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze jak w niedzielę. Rozpocznijmy nowy rok, upraszając orędownictwa Bożej i naszej Matki. Tego dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na świecie.

Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z 24 na 25 grudnia.